ПМДР раздаде украинска помощ на 28 риболовци

Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати през
месец януари близо 2 млн. лв. (1 945 097,84 лв.) на 51 бенефициери по Програмата за
морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР).

риболовен кораб

28 бенефициери са получил 1 406 922 лв. по мярка 5.3 – “Мерки за предлагане на пазара”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за смекчаване на последиците от война на Русия срещу Украйна върху риболовните
дейности
, ограничаване на въздействието от сътресението на пазара и веригата на
доставки на продукти от риболов и аквакултури.

316 836 лв. са изплатени на 21 бенефициери по мярка 1.9 -“ Временно
преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия
срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или
възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции”. Тази
помощ е във вид на компенсации на собственици на риболовни кораби и рибари, които
временно са преустановили риболовни дейности заради последствията от войната в
Украйна.

ДФЗ изплати 188 639,84 лв. на бенефициер по мярка 2.1. – „Разнообразяване на
икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“ от Стратегията за водено от
общностите местно развитие на МИРГ „Пазарджик“. Безвъзмездната финансова
помощ се отпуска за модернизация на сграда за производство на фураж /храна/ за риби.

На Община Аксаково са преведени 32 700 лв. по мярка 3.1.1. „Екологична и
устойчива рибарска област“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие
на МИРГ „Варна, Район Аспарухово – Белослав – Аксаково“. Безвъзмездната
финансова помощ се отпуска за проучване по петте направления на Европейската
стратегия „Син растеж“ и създаване на интерактивна карта. С цел наблюдение и
опазване на околната среда и в частност морското и водно богатство е разработена
електронна платформа за приемане на сигнали за замърсявания и нередности от
гражданите. Електронната платформа ще подпомага взаимодействието между
общините, регионалните структури, бизнеса и гражданите в областта на опазването на
околната среда и развитието на синята икономика.

Leave a Comment