И Българската аграрна камара се включва в стачката

Украинската помощ с бюджет от 150 млн. лв. е недостатъчна за секторите извън зърнопроизводството

Българската аграрна камара /БАК/ обявява ефективни протестни действия в цялата страна от утре, вторник, 6 февруари 2024 г. от 10.00 ч.

Земеделските производители ще протестират, тъй като структурите на организациите-членове на камарата по места не приемат предложените от правителството мерки за подкрепа.

Земеделците в сектор „Зърнопроизводство“ не са съгласни с предложената от МС методика на подпомагане и според тях в нея липсва компетентна икономическа експертиза, тъй като годишната данъчна декларация за последната година категорично не може да покаже загубите на земеделските производители, които нарастват през последните три години.

Не се приема и предлаганата от изпълнителната власт сума от 150 млн. лв. за подкрепа на уязвимите сектори като тези на овощарството и зеленчукопроизводството, оранжерийното производство, лозарството, картофопроизводството, тютюнопроизводството, животновъдството и пчеларството.

Според БАК за тези сектори следва да се направят нови изчисления и анализи от страна на МЗХ, с които да се компенсират българските производителите за загубите от войната в Украйна, високата себестойност на продукцията, неблагоприятните климатични и икономически условия, изискванията по линия на Зелената сделка, различните нива на подпомагане, загубата на пазари и затова настоява да се запазят нивата/ставките за подпомагане от 2023 г. по тази украинска помощ.

Необходима е политическа воля за спешни законодателни инициативи с поемане на ангажименти за конкретни срокове, защото именно те водят до решаване на проблемите на земеделските производители в дългосрочен план.

Leave a Comment