Държавни инвестиционни помощи през 2024 г. няма да има. Средствата отиват към украинската помощ

Тази година инвестиционните държавни помощи няма да има. Планиранания за тях бюджет се прехвърля към т. нар. украинска помощ. Това съобщи тази вечер в земеделската комисия в парламента Дора Ненова, директор на „Държавни помощи“ по време на блиц-контрола с министър Кирил Вътев.

Дора Ненова Архивна снимка на Агро Пловдив

Ето какво каза тя в отговор на въпрос на председателя на комисията Десислава Танева откъде се събират обявените 150 милиона лева, които ще се разпределят като украинска помощ към секторите плодове, зеленчуци, животни, пчелен мед и други.

„68 млн. лв. са от икономия на национално съфинансиране за 2024 г. по интервенции за Стратегическия план. Останалите 82 млн. лв. са от параграф 43.00 от бюджета на ДФ „Земеделие“.

От тях 57 милиона лева са от неразпределен остатък към момента, който в началото на годината няма планирани мерки по него.

23 млн. лева идват от инвестиционни държавни помощи, които тази година сме планирали да не стартират, тъй като има да се финансират проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост и също така по Стратегическия план ще стартират инвестиционни мерки. Допълнително 2 млн. са икономия от преходната национална помощ за овце и кози заради достигане на този праг.

Защо се получава този остатък, който можем сега да ползваме? Както знаете ние миналата година сме работили с бюджет за държавни помощи в размер на 300 350 000 лева. Тази година той е 450 000 000 лв. в параграф 43, с който финансираме всички мерки за държавни помощи плюс преходната национална помощ. Предвидили сме нови мерки за финансиране. Имаме увеличение на всички бюджети по настоящите новонотифицирани мерки с около 20%.

Преди това Кирил Вътев заяви, че държавната помощ Де мнимис е налична, не се пипа. Напояването е налично – не се пипа.

За 68-те милиона лева, които се взимат от националното съфинансиране на интервенции по Стратегическия план, министърът заяви, че в исторически план е доказано, че има проекти, които не се случват. Въпросните милиони представляват прогноза в разумни граници за вероятния остатък, който ще се получи.

Leave a Comment