Зам.-министър Йоцев информира Асоциацията на банките за нов прием по мярка 4.1 за напояване

Банкерите бяха запознати с гарантираните предстоящи плащания към земеделците

Заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев проведе среща с представители на Асоциацията на банките в България в МЗХ. Той представи ситуацията в сектор Земеделие и готовността за извършването на регулярните разплащания към фермерите от страна на ДФЗ, както и с планираните срокове за плащанията през годината. Заместник-министърът информира и за подготвените от екипа на министерството инструменти за подпомагане на земеделските производители, сред които е отдавна чаканият взаимоспомагателен фонд.

Създаването на фонда е заложено в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023-2027 г., като целта на инструмента е да поеме част от рисковете при неблагоприятни климатични събития, така че стопаните да бъдат предпазени от кризи по отношение финансовата си обезпеченост.

Заместник-министър Йоцев представи и актуалните промени в Стратегическия план. Той увери представителите на асоциацията, че директните плащания са с гарантиран бюджет и са разчетени за 2024 г., като са съобразени с очакваните срокове за одобрение на плащанията по Стратегическия план от ЕК. Информация беше представена и за държавните помощи в сектора. Междувременно беше подчертано, че земеделските производители се информират регулярно в какви срокове ще бъдат правени разплащанията към тях, за да могат да планират отношенията си  с търговските банки.

Заместник-министърът изрази удовлетвореност от конструктивния диалог с представителите на  Асоциацията на банките в България и проявеното разбиране към потребностите на земеделските производители, както и за обсъдените възможности за сътрудничество за разработване и на нови инструменти за подпомагане на българските производители. Участниците в срещата бяха информирани и за предстоящите приеми по мярка 4.1. по ПРСР за инвестиции в стопанствата, по която е предвиден и нов прием за инвестиции за напояване, като беше подчертано, че се очаква това да мобилизира голям финансов ресурс при висок интерес от страна на производителите.

Leave a Comment