От 4-те важни зърнени и маслодайни култури слънчогледът пада най-малко на годишна база

Макар и с двуцифрено число на поевтиняване маслодайният слънчоглед носи най-малка загуба на производителите при сравнение на цените на пшеница, царевица, ечемик и слънчоглед сега и преди година.

По данни на САПИ към 7 февруари т.г. цената на слънчогледа е 727 лв./тон, което е с 23,7% под цената му година по-рано. При това той е единствената от разглежданите култури, която отбелязва месечен (+3,9%) и седмичен (+1,4%) ръст.

Например хлебната и фуражната пшеница, както и фуражният ечемик изглеждат като изпаднали в кома – почти не помръдват.

Към посочената дата цената на хлебната пшеница е 384 лева, на фуражната е 354 лв., а на фуражният ечемик е 348 лева.

С най-голямо отклонение в рамките на година е фуражният ечемик. Той е загубил 41% на годишна база.

На същата цена като ечемика е и царевицата – 348 лв./тон. Нейното падане обаче е по-малко екстремно – с 31,5%.

Фуражната пшеница е поевтиняла за година с 30%, а хлебната с 27 на сто.

Пазарните цени в ЕС и в България имат разлика от 40-50 лева при пшеницата и царевицата, като по-високи са европейските цени.

Пазарните цени на маслодайния слънчоглед в ЕС и в България са с над 100 лв. разлика за тон в полза на европейския.

Прави впечатление, че при слънчогледа експортната му цена в България в определени месеци се отклонява рязко от пазарната.

Големите амплитуди при слънчогледовите семена може би се дължат и на по-ниското с близо 25% производство през миналата година спрямо предишната 2022 г. През 2023 г. общата реколта на маслодайния слънчоглед е 1 623 000 тона, а предишната година е била 2 117 000 тона.

Leave a Comment