НСИ не е съгласен данните за цените в селското стопанство да служат за обезщетения

Данните от изследванията за цените в селското стопанство са представителни единствено на национално ниво. Съгласно използваната методология се наблюдават основните икономически субекти, които всъщност определят ценовите равнища на сделките, без да се следи на коя част от територията оперират. От това следва, че цените, по които се обезщетяват част от стопанствата, могат да се отклоняват значително (под или над националната цена) поради регионални и други специфики, влияещи върху ценовите равнища. От своя страна това може да доведе до компрометиране на събирането на информация чрез наблюденията в областта на цените в селското стопанство.

Това пише в свое становище председателят на Националният статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов.

Становището е изпратено по повод Общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 49-453-07-2 от 9 февруари 2024 г.; Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 49-354-01-67, внесен от нар. пр. Христо Даскалов и гр. нар. пр. на 21 юни 2023 г.; и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 49-354-01-99, внесен от нар. пр. Христо Даскалов и гр. нар. пр. на 15 септември 2023 г.

В становището се подчертава, че в НСИ се получават съдебни призовки, в които институтът е конституиран като страна по съдебни дела като трето неучастващо лице във връзка с претърпени от стопанствата щети за унищожени селскостопански животни. В същото време според Закона за статистиката получаваните и събираните от НСИ данни са статистистическа тайна и се използват само за статистически цели.

Доц. Атанасов посочва още, че с приемането на регламент от ноември 2022 г. отпада задължението на държавите членки да представят на Евростат данни за абсолютните цени на селскостопанските продукти. Затова и НСИ възнамерява да преразгледа разпространението на този вид данни и да публикува само средногодишни цени или само индекси на цените, каквато е практиката в повечето държави в ЕС.

Leave a Comment