Промени в Стратегическия план: Продукцията от азотфиксиращи култури на мястото на угара може да се продава

Обвързано подпомагане за 5 до 9 крави в планински райони ще включва и месодайните породи

Във връзка с дерогацията на изискването в ДЗЕС 8 за оставяне на 4% от площта в земеделското стопанство под угар, днес директорът на дирекция „Директни плащания“ Аделина Стоянова направи някои пояснение по време на земеделския форум „Фермата“ в Международния панаир в Пловдив.

Както вече се знае, през 2024 г. няма да се прилага изискването за угар, като вместо голо поле ЕК предлага площите да се заемат или с азотфиксиращи, или с междинни култури.

Междинните култури се засяват след основната култури. Те могат да играя ролята и на покривни култури, за да може да се спази изискването и на другия стандарт за покривка, допълни Стоянова. При тези посеви не могат да се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ).

Ако производителите отглеждат азотфиксиращи култури, то те се считат за основна култура. Съществуват неуточнени моменти като този дали могат да се прилагат ПРЗ. Отговорът на този въпрос все още не е окончателен. Няма ограничение, което да забранява реколтирането на азотфиксиращи култури и съответно продажбата им.

Друга промяна, предложена от МЗХ, е че по обвързаната подкрепа за крави в планински райони вече се допуска подпомагането и на месодайни породи. Бройката на крави в планински райони в едно стопанство не може да е по-малко от 5 и повече от 9 животни. Тук не се изисква доказване на реализирана продукция.

Leave a Comment