Ще поискаме в Брюксел изравнени директни плащания и ревизия на Зелената сделка

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 26 февруари 2024 г. в гр. Брюксел. По време на заседанието се очаква Белгийското председателство и Европейската комисия да представят на Съвета информация във връзка с необходимостта от бързи и структурни отговори на настоящата кризисна ситуация в селскостопанския сектор.

Европейският съюз (ЕС) се нуждае от стабилна система, която да гарантира сигурност на доставките и достъпност на храните за гражданите, както и поминъка на фермерите. Затова от съществено значение е да се постигне изравняване в нивата на директните плащания, се посочва в нашата позицията. Настояваме Европейската комисия да направи цялостна оценка на законодателството на Зелената сделка и въздействието й върху селското стопанство в ЕС. Заедно с това е необходимо да се проследи кумулативният ефект от мерките в споразуменията за свободна търговия, както и да се предвиди клауза за реципрочност, която да гарантира спазването на идентични производствени стандарти за качество и безопасност на храните и от двете страни.

По отношение на облекчаване на административната тежест в Общата селскостопанска политика в средносрочен план позицията на страната, е че трябва да има облекчаване на някои от изискванията на екологичните стандарти и условността. От изключителна важност отново в краткосрочен план е да се опрости процедурата за промяна на Стратегическия план по Общата селскостопанска политика.

Leave a Comment