Науката ще се занимае с климатичните проблеми. Държавата ще се погрижи за напояването

Президентът на Световната метеорологична организация д-р Абдула ал Мандус коментира глобалната промяна на температурите и екстремните явления, включително в България

Трябва да използваме потенциала на науката в търсене на решения на проблемите от климатичните промени. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил  Вътев, който откри конференцията „Климатичните промени – възможности за преход към устойчива продоволствена сигурност и опазване на околната среда“, организирана в рамките на Международното изложение Агра 2024 в Пловдив.

Министър Вътев посочи, че сме свидетели на реалното отражение на климатичните промени върху селското и горското стопанство. Той информира, че екипът на МЗХ се фокусира върху напояването и неговото възстановяване в България.

Министър Вътев съобщи, че вече се работи на няколко строителни площадки от общо 24 проекта на „Напоителни системи“ за възстановяване на поливните съоръжения. Той подчерта, че МЗХ работи съвместно с другите институции за облекчаване на сегашния разрешителен режим за използване на сондажи от страна на земеделските производители. С оглед на промените в климата работим и по актуализиране на агроекологичното райониране по култури, каза още министър Вътев.

Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева заяви, че решението на настоящите предизвикателства е немислимо без подкрепата на науката и иновациите. Тя допълни, че съвместната работа трябва е насочена към решения за чиста околна среда, устойчиво земеделие и горско стопанство.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски посочи, че когато предприемаме стъпки към климатична неутралност, не трябва да забравяме необходимостта от продоволствена сигурност и ефективно земеделие. Той отбеляза и дългогодишното много добро  сътрудничество между БАН и ССА.

Президентът на Световната метеорологична организация д-р Абдула ал Мандус коментира, че метеорологичните данни категорично потвърждават изменението на климата в посока глобална промяна на температурите, което се вижда и при екстремните климатични явления, включително в България. Той подчерта и необходимостта от координация и взаимодействие, за да се противодейства ефективно на това предизвикателство.

Директорът на Националния център по метеорология и сеизмология на АБУ Даби Омар ал Йезеди представи опита на ОАЕ за изкуствено създаване на облаци и предизвикване на валежи.

Конференцията е организирана от Министерството на земеделието и храните, съвместно със Селскостопанската академия и Българска академия на науките. В нея участваха още заместник-министрите на земеделието и храните Таня Георгиева и Георги Тошев, председателят на ССА проф. Виолета Божанова, учени и представители на неправителствения сектор.

По време на конференцията бяха представени научни изследвания, свързани с изменението на климата и дългосрочни прогнози за изменението на температурите и влиянието им върху стопанската дейност.

Leave a Comment