Цената на поливната вода остава непроменена, субсидията отново ще бъде 80%

Запазва се цената на водата за напояване за предстоящия поливен сезон спрямо 2023 г., с цел защита на интересите на земеделските производители, независимо от риска от финансови загуби за „Напоителни системи“ ЕАД.  Цените, по които ще се извършва доставката на вода за напояване, са утвърдени с решение на Съвета на директорите на Дружеството,  на база на което е издадена заповед на изпълнителния директор. Те са определени както по клонове, така и в зависимост от начина на доставка.

Цените са формирани като съотношение на разходите към обема на прогнозните водни маси, които ще бъдат подадени. Необходимите количества водни маси са на база площта, структурата на предвидените за напояване култури и водните маси, необходими за напояването им.

Предвижда се и през тази година земеделските стопани да бъдат финансирани с до 80% от разходите за доставката за вода за напояване. Това ще стане след нотифициране на държавна помощ по Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след войната на Русия срещу Украйна.

Цени на услугата „доставка на вода за напояване“ за 2024 г.:

„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАДПостоянна цена на декарЦена за доставен обем вода
КЛОНначин на доставкалв./дкалв./м3
БУРГАС, ВИДИН, ДОЛЕН ДУНАВ, МИЗИЯ, СРЕДЕН ДУНАВ, СОФИЯ, СТРУМА-МЕСТА, ЧЕРНО МОРЕ, ШУМЕН, СРЕДНА ТУНДЖА (ПОМПЕНА)гравитачна14,000,20
помпена I-во стъпало15,5440,25
помпена II-ро стъпало15,5440,871
помпена III-то стъпало15,5441,715
помпена IV-то стъпало15,5442,23
КЛОН СРЕДНА ТУНДЖАгравитачна15,5440,20
КЛОН ХАСКОВОгравитачна15,5440,20
помпена I-во стъпало15,5440,25
НП Въгларово и НП Гарваново15,5440,34
помпена II-ро стъпало15,5440,42
помпена III-то стъпало15,5440,76
ДОЛЕН ДУНАВ ЗА НС КАМЕННА ЧЕШМА И НС БЕЛИ ЛОМпомпена I-во стъпало15,5440,544
МАРИЦАгравитачна8,000,165
помпена8,710,27
гравитачна – ОРИЗ6,000,029
помпена – ОРИЗ12,210,041
ТОПОЛНИЦАгравитачна8,000,165
гравитачна – ОРИЗ6,000,029
ГОРНА ТУНДЖАгравитачна14,000,189
гравитачна – ОРИЗ8,000,031
ЧЕРНО МОРЕЯз. Одринци8,00
Яз. Снежина10,00
Яз. Елешницатрайни8,00
царевица10,00
Помпена III-то стъпало15,5440,82

Leave a Comment