До 5 пъти по-високи са ставките за тютюн по преходна помощ спрямо миналата година

В първата година на прилагане на Стратегическия план се оказа, че производителите са намалели 5 пъти, а количествата тютюн 3 пъти

Със заповед на министъра на земеделието и храните в оставка Кирил Вътев са определени ставките за тютюн по Националната преходна помощ за кампания 2023 г. Общият размер на бюджета по схемата е 71 млн. лв. Той бе одобрен на последния Консултативен съвет по тютюна, който се проведе на 16 януари 2024 г.

събиране на тютюна

Ставките за 2023 г. са с около три до пет пъти по-високи спрямо обявените за 2022 г. – виж ТУК

Производителите на сорт „Басми“ до 2000 кг. ще получат по 5.50 лв./кг, а тези с производство над 2000 кг. по 4.13 лв./кг. (За 2022 г. ставките за „Басми“ бяха 2,07 лв. за до 1000 кг; 2,01 лв. за 1000 до 2000 кг и 1,34 лв. за над 2000 кг.)

За сортовете „Каба Кулак“ и „Бърлей“ определената ставка е 4.00 лв./кг. (За 2022 г. за сорта „Каба Кулак“ ставката бе 1,05 лв., а за „Бърлей“ 0,77 лв.)

За сортовата група „Виржиния“ е 3.00 лв./кг. (За 2022 г. ставката бе 0,61 лв.)

Кандидатите по схемата за 2023 г. са 8 295, а количеството произведен тютюн е 17 049 140 кг. 

(Миналата година бе съобщено, че са заявени 50 028 490 кг от 40 281 стопани. Това означава, че количеството заявен тютюн е близо 3 пъти по-малко, а производителите са намалели почти 5 пъти.)

Припомняме, че от 2023 г. новата референтна година за тютюна е 2016-2018 г. по избор.

Заповедта е публикувана на официалната интернет страница на Министерство на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“. С нея може да се запознаете тук: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2024/03/06/1709654204161_document1.pdf

Leave a Comment