Броят на заетите в земеделието намалява, производителността на труда е най-ниска

Средната производителност на час в страната е 35,5 лв., а в аграрния сектор – 6 лева

По предварителни данни на НСИ през четвърто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт
(БВП) на един зает се увеличава реално с 0.7% в сравнение със същото тримесечие на предходната
година.

Заетите лица в икономиката са 3 388.1 хил., а общият брой отработени часове е 1 406.6 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през четвърто тримесечие на 2023 г. спрямо съответното тримесечие на 2022 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и индустриалния сектори.

В Аграрния сектор заетите през четвъртото тримесечие на 2022 г. са били 14 800, а през 2023 г. 14 500 души.

На едно заето лице се падат 15 302.9 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 36.9 лв. БВП за един отработен час. Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през четвъртото тримесечие на 2023 г. е на същото равнище в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 0.1%.

По предварителни данни през четвърто тримесечие на 2023 г. равнището на производителността на труда в сектора на услугите e 15 111.5 лв. БДС средно на един зает и 35.5 лв. за един отработен човекочас. В индустриалния сектор всеки зает произвежда средно 13 124.2 лв. БДС, за един отработен човекочас се създават средно 31.0 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 2 126.2 лв. БДС на един зает и 6.0 лв. за един отработен човекочас.

Leave a Comment