ДФЗ преведе малкия втори транш на помощта за газьола

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе втори транш в размер на 7 724 879 млн. лв. на 13 992  земеделски стопани по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Изплатените средства представляват 7,9 % от одобрения размер на държавната помощ за всички кандидати. Първият транш от полагащата се държавна помощ в размер на над 90 млн. лв. бе изплатен на земеделските стопани на 30 октомври 2023 г.

Припомняме, че бюджетът за 2023 г. по схемата, по която се възстановяват разходите на земеделските производители за закупено гориво през 2022 г., е 100 млн. лв. при ставка от 0,41 лв. за литър. Отстъпката, която получават стопаните, е определена със заповед на министъра на земеделието и храните.

Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.

Leave a Comment