ЕК одобри помощта за чувствителните сектори заради войната в Украйна

Кандидатстването по нея започна на 20 март и ще продължи до 9 април, бюджетът е до 170 млн. лв.

Европейската комисия (ЕК) одобри схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ (SA.112734 (2024/N)), разработена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

Кандидатстването по пази помощ започна на 20 март и ще продължи до 9 април 2024 г. Бюджетът е до 170 млн. лв. Той е по-малък спрямо предишните години, първо, защото е за полугодието. И второ, тъй като доста от производителите вече са достигнали тавана от 280 млн. евро, който е сбор от полученото подпомагане през 2022, 2023 и 2024 г.

роза дамасцена

Схемата за държавна помощ е насочена към земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и пчелни семейства, и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя и тютюн. Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства за покриване на част от загубите на земеделските стопани. Подкрепата е необходима, за да се смекчат негативните ефекти на руската агресия срещу Украйна, наложените санкции и предприетите ответни мерки, и по този начин да се осигури непрекъснатостта на икономическата дейност.

Leave a Comment