Ще предложим повече стимули за отглеждане на богати на протеин култури

Темата за увеличаване производството на растителен протеин ще се обсъжда идната седмица от земеделските министри в ЕС

Правителството одобри българската позиция за предстоящото неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 7 -9 април 2024 г. в гр. Генк, Кралство Белгия.

Министрите ще проведат дискусия на тема: „Към по-отворена стратегическа автономия по отношение на протеиновите култури“ въз основа на предварително разпространен от документ с въпроси.

България счита, че е необходимо да се направи преглед на европейското снабдяване на веригата по производство и потребление с протеини, като е необходимо да се разработи краткосрочен и средносрочен план за действие за увеличаване на производството и консумацията на протеини на растителна основа в ЕС.

България счита, че са необходими стимули за производството на богати на протеини култури. Положителна стъпка в това отношение е сегашната дерогация от стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС).

Може да се обмисли и стимулирането на отглеждането на богати на протеини хранителни култури и върху земи под угар; повишаване на добавената стойност на схемата за обвързана подкрепа за протеинови култури, чрез възможност за допълнително финансиране; по-ускорено прилагане на рамка за сертифициране на поглъщането на въглерод, която дава възможност за практики за въглеродно земеделие, свързани с отглеждането на богати на протеини култури.

Leave a Comment