Лабораторията на „Евролаб 2011“ става на БАБХ срещу 10 млн. лв., платени от държавата

Министър Кирил Вътев увери, че споразумението, при което на „Капитан Андреево“ ще заработи втора лаборатория за контрол на храните, е изгодно

На ГКПП Капитан Андреево ще работят две лаборатории за проверка на плодове и зеленчуци и това е добра сделка, която бе постигната след сериозни усилия на Българската агенция по безопасност на храните. Това заяви министърът на земеделието и храните Кирил Вътев пред производители и преработватели на плодове и зеленчуци днес в Старосел. Във връзка със сключеното извънсъдебно споразумение, той разясни, че според независима оценка това е по-изгоден вариант за държавата, която ще разполага с втора лаборатория за контрол на храните.

„След много сериозни усилия и юридическа кореспонденция, БАБХ постигна нещо, което смятам, че е голям успех. Срещу 10 млн. лв. съществуващата лаборатория на Капитан Андреево, в която работеше „Евролаб 2011“, ще премине в ръцете на държавата и никой там повече освен държавата няма да контролира плодове, зеленчуци и храни за човешка консумация“, каза министър Вътев. За сравнение, той посочи, че при възможно едностранно прекратяване от страна на БАБХ следва да се заплатят неустойки в значително по-голям размер и да се водят дълги съдебни процеси.

Министърът уточни, че лицензът се прехвърля на Агенцията по храните и лабораторният капацитет на ГКПП Капитан Андреево става такъв, че там няма да има почти никаква опашка от камиони. Една проба ще се прави за времето от 30 мин. до 6 часа. Това ще е времето за проби и при втората лаборатория, в която ще работи БАБХ.

С извънсъдебно споразумение се цели да се намали дължимият размер на обезщетението на 10 000 000 лв., а всички подобрения в сградата, извършени от фирмата, както и цялото лабораторно оборудване и машини в лабораторията да останат в собственост на БАБХ. Със същото споразумение акредитацията на лабораторията, която е изградена, оборудвана и акредитирана за сметка на фирмата, преминава върху БАБХ, където Aгенцията веднага може да започне дейност по лабораторни анализи на влизащите през ГКПП храни и стоки, като таксите за изследванията ще влизат изцяло в държавния бюджет. По този начин ще бъде прекратена възможността дружеството да търси, вкл. по съдебен ред, многократно по-големи неустойки, обезщетения за вреди и пропуснати ползи, каквито се дължат, съгласно експертизата на вещото лице. И не на последно място, ще бъде спестено време, необходимо за съдебните процеси и дължимите по тях значителни разходи.   

На дискусията в Старосел министър Вътев представи напредъка по законодателните инициативи на МЗХ, сред които последните промени в Закона да собствеността и ползването на земеделските земи, планираните промени в Закона  за кооперациите с цел насърчаване на създаването на кооперативи и  законопроекта за веригата на доставки на земеделски продукти и храни. В срещата участие взе и заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев. Събитието се организира от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци и Асоциация „Традиционни български консерви“.    

Leave a Comment