БАПОП търси от министерството отговори за унищожителния вирус по доматите ToBRFV

Вирусът на кафявото набраздяване по плодовете на доматите ToBRFV отново провокира опасенията на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), че фитосанитарните власти не информират своевременно оранжерийните производители за обстановката в страната.

Опитните очи разпознават зараза с вируса на Йордан по деформираните листа.

Въпреки че все още не е обявен за карантинен вредител, ToBRFV е изключително заразен и труден за унищожаване, и може да опустоши бизнеса на кой да е производител на домати. Това важи особено силно за оранжерийното производство, което няма свободата да напуска определено замърсено поле и да се мести на друго.

Болестта на вируса на кафявото набраздяване по домати от години е в България и макар че засега мащабите на неговите прояви да не са големи, БАПОП иска да знае дали МЗХ и БАБХ правят необходимото, за да запазят оранжерийното производство у нас и зеленчуковия бизнес като цяло.

Във връзка с това БАПОП изпрати днес писмо до земеделския министър Кирил Вътев и заместника му Александър Йоцев с 5 важни въпроса. Писмото е подписано от председателя на УС Йордан Кръстанов, който е и депутат в настоящото Народно събрание.

Ето и писмото:

ДО

Г-Н КИРИЛ ВЪТЕВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КОПИЕ: Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЙОЦЕВ

ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОТНОСНО: Недопускане на разпространението на вируса на кафявото набраздяване по плодовете на доматите Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) чрез семена, растителен материал и плодове от видове Solanum lycopersicum L. и неговите хибриди, и от Capsicum spp. на територията на страната

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

От Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) бихме искали да получим следната информация.

Във връзка с установено огнище на поява на ToBRFV по доматени растения в района на гр. Петрич и гр. Сандански през 2023 г. в резултат на проверки от страна на БАБХ по Програма „Мониторинг на карантинни вредители по зеленчукови култури в оранжерии и на открито“, както и във връзка с информация за заразени над 30% от насажденията с домати в района на Лакония, Гърция, потвърдена от Фитопатологичния институт Benakeio и Дирекцията по селскостопанска икономика и ветеринарна медицина на Лакония като част от официалния процес за потвърждаване на вируса, Ви молим за отговори на следните въпроси:

1. Подадена ли е информация до Комисията и другите държави членки за резултатите от наблюденията от изминалата 2023 г. съгласно Регламент 2023/1032, чл. 5, ал.3, чийто срок е до 30 април и ако е подадена такава информация каква е тя?

2. Взимани ли са проби за 2024 г. за наличие на ToBRFV сългасно официалния контрол в страната и ако и ако са взимани такива проби какви са резултатите от тях?

3. Взимани ли са досега проби за наличие на ToBRFV съгласно официалния контрол на граничните пунктове (в изпълнение на Регламент 2023/1032, където е посочено, че компетентният орган взима проби и изпитва поне 20% от пратките с посочените семена и посочените растения за засаждане, а  за пратки посочени семена и посочени растения за засаждане с произход от Израел и Китай процентът на взимане на проби и на изпитване е съответно 50% и 100% ) и ако са взимани такива проби какви са резултатите от тях?

4. През изминалата 2023 г. имаше установени огнища на заразени доматени растения в районите на гр. Петрич и гр. Сандански в резултат на проверки от страна на компетентния орган БАБХ, както и на огнище на заразени доматени растения в района на Лакония в южната ни съседка. Бихме искали да ни информирате какви са резултатите от анализа на риска по отношение на този вирус, направен на тази база. В тази връзка, необходими ли са допълнителни мерки при внос на плодове от видовете Solanum lycopersicum L. и неговите хибриди, и от Capsicum spp., и дали е наложително да се извършва засилен фитосанитарен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове?

5. Има ли наличен списък на устойчивите сортове от видовете Solanum lycopersicum L. и неговите хибриди, и от Capsicum spp.  съгласно чл.6, ал.1 и чл.8, ал.5 на Регламент 2023/1032 за установяване на мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на територията на Съюза на вируса на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV), където се казва, че „Държавите членки съобщават на Комисията и на другите държави членки списък на тези устойчиви сортове и го актуализират редовно.“

Въпросите ни са с цел обмен на информация и прилагане на навременни  превантивни фитосанитарни мерки в случай на опасност или при вече установена зараза от вредители и опазване на земеделските култури.

С уважение: Йордан Кръстанов, Председател на Управителен съвет

Прочети още: 6 съвета как да спрете разпространението на ToBRFV

Гл. ас. Г. Пасев, ИЗК „Марица“: Вирусът ToBRFV при доматите е стабилен, лесно се разпространява, трудно се унищожава

Вирусът на кафявото набраздяване по доматите (ToBRFV) вече може да се пребори с устойчив сорт

МЗХ: Вирусът ToBRFV по домати и пипер е под специален мониторинг на БАБХ

Leave a Comment