С министерска заповед е забранен риболовът в размножителния период

Заради естественото възпроизводство на пролетно-лятно размножаващите се риби министърът на земеделието и храните, съгласувано с министъра на околната среда и водите, издаде заповед за забрана за улов на риба и други водни организми в Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти.

Със Заповед № РД09-406/11.04.2024 г. се забранява риболова на карагьоз (Alosa immaculata) от 01.05.2024 г. до 31.05.2024 г. включително, в българския участък на река Дунав и на попчета (Gobiidae) от 15.04.2024 г. до 15.05.2024 г. включително, във водите на Черно море.

Забраната за риболов на калкан (Scophthalmus maximus) е от 15.04.2024 г. до 15.06.2024 г. включително. По отношение на калкана в този период се забраняват освен всякаква риболовна дейност и трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба, съгласно Регламент (ЕС) 2024/259 на Съвета от 10 януари 2024 година за определяне за 2024 г. на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море.

За всички останали пролетно–лятно размножаващи се риби забраните за риболов са в зависимост от надморската височина на водните обекти съгласно периодите определени в Приложение № 1 от Закона за рибарство и аквакултури (виж долу)

Също така със заповедта се удължава забраната за улов на бяла риба (Sander lucioperca), щука (Esox lucius) и распер (Aspius aspius) в българския участък на река Дунав до 31.05.2024 г. включително с цел опазване на популацията на пролетно-лятно размножаващите се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби в реката и намаляване на прилова им.

Важно за лицата, извършващи любителски риболов е, че са определени водоеми, в които любителският риболов е разрешен в периода на забраната. Списък със свободните за риболов водоеми през 2024 г. по области може да откриете в заповедта тук: https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/ribarstvo/?edit_off

Приложение №1

Б. Пролетно-лятно размножаващи се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби  
5.Пролетно-лятно размножаващи се рибисъгласно надморската височина и сроковете, определени в точка Г 
6.Бяла рибаот 15 март до 15 май 
7.Есетрови риби във водите на река Дунав и Черно море в съответствие с международните договори за риболова в реката60 дни 
8.Карагьоз (дунавска скумрия) във водите на река Дунав в съответствие с международните договори за риболова в реката30 дни 
9.Калкан във водите на Черно море-с всякакъв вид риболовни уреди60 дни, считано от 15 април 
10.Попчета във водите на Черно море-само с мрежени риболовни уредиот 15 априлдо 15 май 
11.Попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линияцелогодишно, с изключение на уловите от даляните, разположени в тези зони 
В. Други водни организми  
12.Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus)от 1 април до 31 май 
13.Езерен рак (Astacus leptodactilus)от 15 октомври до 15 май 
14.Пагур (Eriphia verrucosa)от 1 април до 31 май 
15.Обикновен (зелен) крив рак (Carcinus maenas)от 1 април до 31 май 
 Г. Рибностопански обекти в зависимост от надморската височина  
16.В рибностопански обекти, намиращи се над 1500 м надморска височинаот 1 октомври до 31 януари 
17.В рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височинаот 1 май до 15 юни 
18.Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височинаот 15 април до 31 май

Leave a Comment