НСИ: Продукцията на селското стопанство през 2023 г. е с повече от 2 млрд. лв. по-малко от 2022 г.

Ако стойността на рапицата е едва на 50% спрямо предходната година, то оризът е на 154%, а свинете на 131

Втората оценка на НСИ на крайната продукция в селското стопанство за 2023 г. показва, че произведените стоки са на стойност 10 700 000 000 лева. През 2022 г. тя е изчислена на 12 901 100 000 лева, което е с 2,2 млрд. лв. повече спрямо миналата година.

От статистиката са изчислили, че ако физическите обеми произведена продукция се изчислят по стойностите за 2022 г., то тогава стойността на миналогодишната продукция би била 12 547 400 000 лв. Да, обаче всички знаем какъв жесток ценови спад изтърпяха голяма част от аграрните сектори.

Брутната добавена стойност по базисни цени намалява с 28.1% на годишна база и достига 4.2 милиарда лева, а нетният предприемачески доход намалява повече от двойно – от 3,2 млрд. лв. през 2022 г. на 1.2 милиарда лева. Тоест той се е стопил на 37% спрямо предходната година.

Данните показват, че стойностите на рапица, маслодайните семена и слънчогледът през 2023 г. представляват съответно 50%, 57% и 58% от стойностите през предходната година. Другите маслодайни и соята са паднали дори на 46 и 48%. Силно губеща култура е и ръжта – 53,6 на сто.

Меката пшеницата и царевицата за зърно са на стойности 72,8 и 71,4% от стойностите през 2022 г.

Овесът и зърнените смески, както и твърдата пшеница се представят по-добре, доближавайки стойностите на предишната година. Протеиновите култури са дори с 0,5% отгоре на предишната стойност. Най-добър е резултатът за сектор Тютюн, където НСИ отчита 128%.

Оризът дори е надхвърлил предходната стойност и е достигнал 154%.

Пресните зеленчуци са на почти 114% спрямо стойността от 2022 г.

При пресните плодове най-зле са резултатите за прасковите. При тях смесеният индекс е 51% спрямо 2022 г. Гроздето – винени и десертно, е 115-118% от миналогодишните стойности.

Като изключим суровото мляко, което е на 92% от отчетената през предходната година стойност, селскостопанските животни (особено свинете и едрият рогат добитък) и продуктите от тях са с по-високи стойности (таванът е при свинете – е 131%) спрямо обявената за 2022 г. стойност.

Leave a Comment