Ще има ли пари за украинската помощ, пита БАК

Българската аграрна камара (БАК) изпрати писмо до най-важните държавници в страната с въпрос: „Има ли риск за изплащането на украинската помощ“. Слухове за това, че финансовото министерство не е предвидило бюджет за държавното подпомагане, тъй като земеделският министър не е информирал официално за необходимата сума, витаят от вчера. Въпреки че това звучи нелепо, защото става въпрос за стотици милиони левове, се говори, че това е причината за поисканото от Главчев освобождаване на Кирил Вътев като министър.

Но ето какво съобщава и към медиите Българската аграрна камара:

Съществува ли риск за изплащането на т.н. „украинска помощ“ за земеделските стопани в договорения й размер и срокове? Този въпрос задава Българската аграрна камара /БАК/ в писмо до президента, министър-председателя, министъра на земеделието и храните и изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

Повод за тези притеснения е изявлението на служебния премиер, че не са обезпечени финансовите средства за помощта и това е един от мотивите за исканата смяна на земеделския министър.

БАК няма да допусне страховете на земеделските производители да бъдат използвани за политически цели, заявяват категорично от ръководството на камарата. Независимо от политическите решения за ръководството на МЗХ и на ръководството на ДФЗ, които се вземат в настоящата и в бъдеща политическа ситуация, ние единствено очакваме и настояваме да се работи по важните за сектора политики и да се постигат резултати по тях, се казва още в писмото.

Българската аграрна камара, която е най-голямото обединение на браншови земеделски организации, ще бъде последователна и твърда в усилията си за реформиране на политиките в земеделието, залегнали и в Споразумението с властта от 12.02.2024 г., относно поземлените отношения, работната ръка, хидромелиорациите и поливното земеделие, кооперативите, веригата на доставки на земеделски продукти и храни, облекчаване на данъчното облагане на земеделските производители, и реализирането им чрез законодателни и финансови решения на национално и европейско ниво.

Leave a Comment