НСИ за 2023 г.: Увеличили сме алкохола с 9%, намалили сме хляба и киселото мляко

Почти 30% от разходите ни през 2023 г. са за храна и безалкохолни напитки

Общият доход е скочил с 20,4%, а разходът с 19,7%

По данни от Наблюдението на домакинските бюджети през 2023 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 10 846 лв. и нараства с 20.4% спрямо 2022 година.

През 2023 г. домакинствата са изразходвали 10 044 лв. средно на лице, което е с 19.7% повече в сравнение с 2022 година, съобщава НСИ.

Най-големите разходи са за храна и безалкохолни напитки – 29,7% от всички разходи. Следващите разходи са за жилищата, в това число плащане на сметки за ток, вода и други – 12,1%.

През 2023 г. настъпват промени при потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение с 2022 година. Най-голямо намаление има в потреблението на хляб и тестени изделия и на кисело мляко. От 32 литра годишна консумация на алкохол през 2022 г., миналата година е настъпило сериозно увеличение – с 9%, до 34,9 литра.

Покупателната способност на домакинствата нараства през 2023 г. спрямо 2022 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-голямо е увеличението на покупателната способност при млечните масла, зрелия фасул и хляба.

Leave a Comment