Агрометеорологичната прогноза за месец май 

През повечето дни от първото десетдневие на май агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време с чести валежи, които ще създават условия за повишаване инфекциозния фон от гъбни болести. Вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат с умерени темпове при температури близки до климатичните норми, съобщи Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ .

Падналите валежи през втората половина на април в по-голямата част от полските райони, между 30-50 l/m2, допринесоха за преодоляване дефицита на почвена влага при есенните посеви, с изключение на места в Северозападна България. Прогнозираните валежи до средата на май ще поддържат сравнително добри влагозапасите в 50 cm почвен слой, над 75% от ППВ (Пределна полска влагоемност). През първото десетдневие при посевите с пшеница ще протича фаза изкласяване – начало и масово. При рапицата ще се наблюдава цъфтеж.

След неустойчивото време до средата на месеца, през втората половина на май се очаква промяна в агрометеорологичните условия. Прогнозира се повишение на средноденонощните температури и ускоряване на вегетационните процеси при есенните посеви и засетите пролетни култури. През този период при слънчогледа и царевицата ще протича листообразуване.

Очакваните валежи в края на май ще обезпечат повишените изисквания на зимните житни култури към влага в почвата. През този период при пшеницата ще протича фаза млечна зрелост. При посевите със слънчоглед, засети в агротехнически срок, ще се наблюдава образуване на съцветие. През май остава вероятността за градушки и риск от повреди по земеделските култури. При засегнатите от градушка трайни насаждения и зеленчукови култури се препоръчва третиране с медсъдържащи фунгициди за ограничаване риска от вторични зарази с патогени.

По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания срещу редица болести – ранно кафяво гниене, сачмянка, струпясване по семковите овощни видове, мани по зеленчуковите култури и лозата, фузариоза по пшеницата, ще има в края на първото десетдневие,  в началото и края на второто и през повечето дни от третото десетдневие на май.

Leave a Comment