Средната работна заплата в Селско, горско и рибно стопанство е 1 543 лв.

Наетите лица през март са 66 хиляди души

Средната брутна работна заплата в страната достигна 2 198 лева през първото тримесечия на 2024 г., което е със 75 лв. повече спрямо последните три месеца на 2023 г. и с 316 лева над средната заплата година по-рано, съобщи НСИ.

В Селско, горско и рибно стопанство средната брутна работна заплата продължава да е сред най-ниските в страната: 1 543 лева за първото тримесечие на 2024 г. Тя е с 83 лв. по-висока в сравнение с предходното тримесечие и е със 178 лв. над заплатата през първото тримесечие на 2023 г.

Данните на статистиката показват още, че през януари, февруари и март тази година има постоянно увеличение на заплатите в аграрния сектор като през януари те са 1 499 лв., а през март стават 1 602 лева.

С най-високо заплащане са участниците в Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения. Там в първото тримесечие средните заплати са 5 252 лв. и са се увеличили за година с 674 лева.

Наетите лица в сектора са малко над 66 хиляди души през март 2024 г.

Leave a Comment