Министър Тахов запозна Аграрната камара с предстоящите плащания и законодателната и нормативна дейност

Наредбите за директни плащания ще бъдат обнародвани в края на май, Наръчникът за Кампания 2024 ще е готов в началото на юни. ОПДУ и остатъкът от украинската помощ ще бъдат изплатени до 24 май

Първата среща на земеделския министър Георги Тахов с бранша се проведе днес с членовете на Управителния съвет на Българска аграрна камара, съобщиха от БАК. В срещата участваха и заместник-министрите Иван Капитанов, Таня Георгиева и Деян Стратев, както и директори на дирекции и експерти.

Министър Тахов е потвърдил своята ангажираност да продължи работата по законопроектите относно аграрната камара и представителността на браншовите организации в земеделието, поливното земеделие и хидромелиорациите, веригата на доставки на земеделски продукти, кооперативите в земеделието, облекченията в данъчното облагане на земеделските производители, виното и спиртните напитки и пчеларството, така че веднага при сформиране на Народното събрание да има готовност да бъдат разгледани и приемани от Парламента.

По отношение промените в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ във връзка последните промени по ЗСПЗЗ за отдаване на ДПФ под наем и аренда, Иван Капитанов се е ангажирал в края на предстоящата седмица промените да бъдат представени за обсъждане.

По отношение на текущите въпроси, зададени предварително от БАК:

  • Заповедта на министъра на земеделието и храните за промените на стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) ще бъде публикувана на сайта на МЗХ веднага след като бъдат публикувани измененията в Регламента за Стратегическите планове в официалния вестник на ЕС, които са резултат на приетия от ЕС пакет за опростяване на ОСП;
  • Наредбите по прилагане на директните плащания – Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции и Наредба № 4 за условията и реда за подаване на заявленията за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни ще бъдат обнародвани до края на месец май;
  • Наръчникът по директните плащания за кампания 2024 ще бъде публикуван на страницата на МЗХ веднага след като бъдат обнародвани промените в законодателството, т.е. началото на юни;
  • Системата за електронни услуги на ДФЗ (СЕУ) ще заработи до седмица;
  • ОПДУ ще бъде изплатено до 24 май;
  • Остатъкът за плащане от първия транш по украинската помощ ще бъде изплатен до 24 май;
  • Обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци ще бъде изплатено според графика до 31 май;
  • Ще се състои спешна работна среща по нерешени казуси с намалени и отказани плащания по обвързаната подкрепа 2023 при ДПЖ.

Относно помощта де минимис, заложена в държавния бюджет за 2024 г., г-н Тахов е поел ангажимент да бъде проведена нарочна среща, на която да бъде обсъдено разпределението ѝ за 2024 по сектори.

По отношение на втория транш по украинската помощ, от БАК настояват след юни да започнат разговорите и работните срещи за актуализация на държавния бюджет, така че средствата да бъдат осигурени и изплатени до 30 септември 2024 г. , както е разписано в Споразумението от 12 февруари между БАК, НАЗ и МС, МЗХ и ДФЗ. Вече е налице законовото основание за това, а именно продължаване на подкрепата по Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход до 31.12.2024 г.

Обсъдени са били въпроси за прилагането на училищните схеми и за групите и организациите на производители.

Leave a Comment