НСИ: Необработеният дървен материал е поевтинял с почти 10% за година

Индексът на цените на производител на вътрешен пазар на продуктите в горското стопанство е намалял с 5.9% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходната година.

Промяната е в резултат на понижението на цените на необработения дървен материал и от иглолистни – с 4.6%, и от широколистни дървета – с 6.8%.

Намаление с 9.4% се наблюдава и при цените на необработения дървен материал спрямо същото тримесечие на 2023 година, съобщава НСИ.

Leave a Comment