Съветите на АГРИЯ за растителна защита при зеленчуци, лозя и овощни култури

Заедно с големите ползи, валежите през месец май допринесоха за появата на вредители при
зеленчуци, овощни култури и лозя. Влагата даде преднина и на плевелите.

Като съобрази актуалната климатична обстановка с обследваните на полето вредители, АГРИЯ
предлага следните съвети на земеделските стопани:

Зеленчуци

В сектора Зеленчукопроизводство единственият Български производител на препарати за
растителна защита – АГРИЯ, предлага няколко продукта:

Ривал, който успешно се справя със сеченето по разсада при разсадопроизводството.

Брионфло 100 СК и Фунгуран ОН 50 ВП  ще предпазят културите от картофена мана.

Предвид по-високата влажност и температури, които се създават при оранжерийното производство, сериозни щети могат да нанесат акарите.

При поява на акари препоръчваме внасяне на инсекто-акарицид БУТИК на АГРИЯ.

Задължително при разсадопроизводството е използването на вкоренители и биостимулатори.

Текамин Райс е биостимулатор и вкоренител, който може да се прилага от поникването на
зеленчуковите семена, преди разсаждането и непосредствено след него.

Продуктът е базиран на аминокиселини от растителен произход, екстракт от водорасли и важни
микроелементи. Подобрява кълняемостта и устойчивостта на културите, стимулира развитието на
кореновата система, способства за бързо възстановяване на растенията след пресаждане,
възстановява кореновата система след стрес и механични увреждания.

Лозя и овощни

При лозя предстоят следцъфтежните третирания с фунгицид.

Препоръките на АГРИЯ срещу обикновена мана са Брионфло 100 СК, контактен фунгицид за борба
срещу мана по лозя. Брионфло 100 СК е идеален партньор на системните фунгициди.

Все по-често наблюдаваният проблем при лозя и овощни култури са щитоносните въшки. Контролът с тях препоръчваме да бъде изведен с хормоналния  инсектицид МУЛИГАН.

МУЛИГАН нарушава процесите на възпроизвеждане на щитоносните въшки при лозя и овощни
култури. А срещу листните въшки в овощни култури препоръчваме инсектицида МЕТЕОР.

Срещу струпясване, кафяво гниене, брашнеста мана в овощни култури препоръчваме фунгицида
КАРБИКЮР, подходящ за конвенционално и биологично земеделие.

Продуктът е с кратък карантинен срок и е освободен от максимално допустими граници на
остатъчни вещества.

На по късен етап след образуване на завръз и там, където има изградени поливни системи,
препоръчваме внасяне на АГРИФУЛ – продукт на АГРИТЕКНО стимулиращ изравняването и
дружното узряване на плодовете. Намалява следцъфтежното опадане на плодовете.

За предотвратяване на „горчиви ядки“  и подобряване съхраняемостта на плодовете при ябълките
горещо препоръчваме приложението на Текнокел Амино Калций и Текнокел Амино Калий.

И да не забравяме продукта НАСА ТАФ – тоталният хербицид на АГРИЯ, който години наред  е
бил в помощ на българският земеделски производител с приложение в овощни градини, лозя и
свободни площи /стърнища/. Липсата на селективност на продукта унищожава едновременно
широколистни и житни плевели.

Leave a Comment