Близо 3 200 стопани на трайни насаждения получиха подкрепа за растителна защита

След приключване на проверки ще бъдат подпомогнати още 177 земеделци

Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 5,1 млн. лв. (5 161 019 лв.) по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2024 г. Подпомагане получиха общо 3 192 стопани, които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини. За останалите 177 стопани ще бъде извършено плащане в кратки срокове след финализиране на административните проверки. Средствата са преведени на стопани, кандидатствали в периода от 19 февруари до 30 април 2024 г. Размерът на ставката е 380 лв. на хектар с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите.

пръскане, растителна защита

От 13 май до 31 май 2024 г. е отворен допълнителен прием на заявления по схемата, във връзка с искане на браншовите организации. Изплащането на средствата по допълнителния прием ще е до 17 юни 2024 г.

Бюджетът по схемата за 2024 г. е 10 млн. лв. Помощта се предоставя на два етапа – през пролетта и есента. Подпомагат се земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения, като помощта е до 100 % от разходите им по закупуване на продукти за растителна защита за контрол и ограничаване разпространението на вредители по трайни насаждения, съобразно Националната програма, за т.нар. „зимни пръскания”.

Средствата, които се предоставят за втория етап, са до 140 лв. с ДДС и покриват част от разходите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента в периода на масов листопад.

Leave a Comment