Възможно е ДФЗ да не спази крайния срок 31 май за плащане на обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, и за памук

Министерството и фондът си прехвърлят топката и става все по-ясно, че до петък пари няма да има, най-малкото защото още няма ставки

Производители на плодове и зеленчуци, на които чашата на търпението преля, започнаха да звънят на експерти в ДФ „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните с въпроса дали ще се изпълни посоченият в Индикативния график срок за плащане 31 май на обвързаното подпомагане. От двете ведомства са си подали топката – едното казало, че чака другото, и обратното. От ДФЗ са казали още, че си проверяват алгоритмите, което нищо нищо не обяснява, но звучи като аргумент. Друго, на което са обърнали внимание, е, че индикативният график е ориентиращ и нито едно плащане не е заковано за него.

Графикът бе публикуван февруари и според него плащането трябва да стане в периода 20 април – 31 май 2024 г. Там обвързаната подкрепа е последна в списъка. Миналата година помощта бе изплатена в края на март, а през 2022 г. по-рано през март. През 2021 г. ставките бяха обявени дори в края на февруари.

Последното плащане, което фондът направи, бе точно преди 24 май, когато младите земеделци получиха субсидии по интервенцията. Според индикативния график техните пари трябваше да бъдат преведени до 30 април. Все още не са изплатени и субсидиите за памука.

Липсват ставките за обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци, както и за памука. А те са индикатор за предстощи преводи. В същото време до края на май остават 3 дни.

Браншовици смятат, че причина за допълнителното забавяне на и без друго закъснялата обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, и за памук, е липсата на средства. Бюджетите, предназначени за за тези плащания, са били изразходвани за така наречената украинска помощ, според вижданията на производителите. Никой от тях обаче не е получил отговор на въпроса, ако датата не е 31 май, коя тогава е новата крайна дата?

Leave a Comment