Българи с утвърдени имена в световните аграрни науки, ще се съберат на форум в НДК (Програмата)

По идея на предишния земеделски министър Кирил Вътев Министерството на земеделието и храните организира агрофорум, който ще събере световни български учени в областта на приложната земеделска наука, които ще представят достиженията си.

Форумът на тема „Устойчива агрохранителна система – национален приоритет за продоволствената независимост на България“ ще се проведе на 31 май 2024 г. (петък), от 13:00 часа, в зала 2 на Националния дворец на културата гр. София (вход от към фонтаните).

НДК

С провеждането на агрофорума ще се постави ново начало  за обединяване на научния потенциал вътре и извън страната, за да може България да посрещне предизвикателствата, свързани с амбициозните цели на европейската политика за устойчив екологичен преход, фокусирани върху продоволствената сигурност, здравето на обществото и опазването на природната среда. В тази връзка чрез събитието ще се обърне особено внимание на потенциалът на аграрните научни изследвания и иновациите, както и ще се осъществи връзката за трансфера на знания и иновации към агрохранителния бизнес, съобщава МЗХ.

ПРОГРАМА

13:00 часа – ОТКРИВАНЕ НА ФОРУМА в НДК
13:05 – 13:30 часа

Панел 1: ПОТЕНЦИАЛЪТ НА БЪЛГАРСКАТА АГРАРНА НАУКА ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА СИСТЕМА – БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2050 ГОДИНА?

Лектор: АКАД. АТАНАС АТАНАСОВ, Българска академия на науките
Модератор: Славена Родинова, земеделски производител
Панелисти: Акад. Александър Александров, Българска академия на науките
Кирил Вътев, бивш министър на земеделието и храните
Проф. д-р Владислав Попов, Аграрен университет, гр. Пловдив
Илия Проданов, Национална асоциация на зърнопроизводителите

Дискусия по темата
14:05 – 14:20 часа

Тема 2: РОЛЯТА НА ИНОВАЦИОННИТЕ СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ ЗА УСКОРЕН
ПРЕХОД КЪМ УСТОЙЧИВА АГРОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА

Лектор: ПРОФ. НЕВЕНА АЛЕКСАНДРОВА, експертен служител на ФАО по иновации и
разпространение на знания, завеждащ отдел „Политики и капацитети по иновации“,
Офис по иновации, щаб квартира на ФАО, Рим
Модератор: Мария Христова, Министерството на земеделието и храните
Панелисти: Проф. д-р Веселка Дулева, ДМ, национален консултант по хранене и
диететика
Инж. Антоанета Божинова, Асоциация на преработвателите на плодове и зеленчуци
Проф. д-р Валентин Казанджиев, Агрометеорология – НИМХ
Цанка Миланова, Българска хранителна банка

Дискусия по темата
14:55 – 15:10 часа

Тема 3: НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА
АГРОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА

Лектор: ПРОФ. МИЛЕНА УЗУНОВА, ръководител на приложните селекционни технологии
при царевицата и маслодайните култури към Департамента за изследване и развитие на
немската селекционна компания КWS SAAT, почетен професор към Технически университет
в Мюнхен, Германия
Модератор: Милица Зикатанова, винопроизводител
Панелисти: Проф. д-р Виолета Божанова, Селскостопанска академия
Доц. д-р Божин Божинов, Аграрен университет, Пловдив
Мариела Йорданова, земеделски производител
Проф. д-р Валя Василева, Институт по физиология на растенията и генетика, БАН

Дискусия по темата 5:40 часа – КАФЕ – ПАУЗА
16:00 – 16:15 часа

Тема 4: РОЛЯТА НА АКВАФОТОНИКАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА
АГРОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА

Лектор: ПРОФ. Д-Р РУМЯНА ЦЕНКОВА, Ръководител на катедра по Аквафотомика в
университета в Кобе, ЯПОНИЯ
Модератор: Марк Цеков, земеделски производител
Панелисти: Проф. чл. кор. на БАН Алберт Кръстанов, Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив
Д-р Ивелин Ризов, Министерство на земеделието и храните
Цветан Цеков, земеделски производител
Проф. д-р Иван Атанасов, Агробио институт

Дискусия по темата
16:50 – 17:05 часа

Тема 5: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА
АГРОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА

Лектор: КАЛОЯН КУМАНОВ, Агробизнесмен
Модератор: Виктор Ромбаут, земеделски производител
Панелисти: Проф. дн Ирена Атанасова, Институт по почвознание, агротехнологии и защита
на растенията „Н. Пушкаров“, гр. София
Светлана Боянова, Българска аграрна камара
Д-р Деан Тодоров, Русенски университет, гр. Русе
Ерик Борисов, животновъд

Leave a Comment