До 3 юли пчелари могат да кандидатстват за кредит пред ДФ „Земеделие“

Заявления могат да подават от 3 юни само тези, които имат одобрени проекти за три интервенции в сектора на пчеларството

От 3-ти юни до 3-ти юли 2024 г. пчеларите ще могат да кандидатстват за кредити от ДФ „Земеделие“ за реализиране на одобрените им проекти по интервенции от Стратегическия план в сектора на пчеларството.

Приемът на заявления ще се осъществява чрез Системата за електронни услуги (СЕУ), съобщиха от фонда.

Възможността за кредитиране и получаване на предварителен финансов ресурс ще се предоставя по следните дейности от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството:

  • Интервенции по чл. 4, точка 2 „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, буква а) „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE2А);
  • Интервенции по чл. 4, точка 3 „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE3);
  • Интервенции по чл. 4, точка 4 „Рационализиране на подвижното пчеларство“, буква а) „Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE4A);

Leave a Comment