3-ма браншовици до министър Тахов: Не приемаме фермери със 100% щети да бъдат отрязани от биологичната интервенция

Албена Симеонова, Цветан Цеков и Димитър Митев искат да бъде свикана работна група за обсъждане на казуса

Да се свика работна група, която да обсъди неправилното решение био стопани, които са претърпели 100% щети заради природни и климатични бедствия, да бъдат изключени от подпомагане по интервенцията „Биологично растениевъдство“.

За това настояват в позиция, изпратена до министър Георги Тахов и зам.-министър Таня Георгиева браншовиците Албена Симеонова (Българска асоциация Биопродукти), Цветан Цеков (Браншова камара „Плодове и зеленчуци“) и Димитър Митев (Национална Био Асоциация).

Ето и самата

Позиция

В качеството си на представители, на национално отговорни браншови организации, трайно ангажирани с интересите на земеделските стопани от сектор „Биологично производство“ и „Плодове и зеленчуци“, с недоумение и пълно неразбиране научихме, че добросъвестни земеделски стопани, прилагащи биологичния начин на производство, засегнати от климатични събития, приравнени на природно бедствие, със 100% щета по продукцията си НЯМА да получат подпомагане по интервенцията за „Биологично растениевъдство“ през новия програмен период 2023-2027г..

Днес експерти и на трите организации, дълбоко не приемат и не припознават, гореизложеното нито за правилно, нито за законосъобразно спрямо специалното законодателство на ЕС. Нещо повече, визираното обстоятелство е в явен разрез с политиките, които води ЕС и е в явно противоречие, с целите които се залагат за постигане на биологичното производство в Р. България.

Предвид гореизложеното, в най-кратък срок преди оторизация сумите за подпомагане, които получават българските био производители, желаем свикване на работна група, която да разгледа гореизложения казус.

Оставяме на Ваше разположение, с цел бързо разрешаване на този абсурд засягащ развитието на био сектрора в България.

Прочети още:

Стопаните ще бъдат освободени от ангажимента индивидуално да заявяват щети. Те ще могат да получават подпомагане без да отговарят на условията

Leave a Comment