Въздушното пръскане срещу марокански скакалец в Кърджалийско – успешно

В периода от 25.05-30.05.2024 г. се извършиха авиационни третирания срещу марокански скакалец на територията на пет общини в област Кърджали – общ. Черноочене, общ. Кърджали, общ. Джебел, общ. Кирково и общ. Момчилград, съобщи БАБХ.

В кратки срокове Областната администрация Кърджали и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Кърджали създадоха организация и незабавно предприеха действия за спешно извеждане на растително защитни мероприятия върху засегнатите площи. Общо обработените са 19 851 дка.

Наблюденията, извършени от инспекторите и експертите по растителна защита, след проведените третирания, показаха, че е постигнат добър ефект от прилагането на избрания продукт. Не се наблюдава въздействие върху нецелевите организми.  

Празните опаковки от използвания продукт за растителна защита са събрани и предадени по съответния ред, съгласно Системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита.

На основание постъпилата информация от останалите ОДБХ, към момента на територията на страната няма установено намножаване на марокански скакалец, което да налага прилагане на спешни мерки.

Прочети 10 години по-рано:

50 000 дка в Кърджалийско ще се пръскат по въздух срещу мароканските скакалци

Leave a Comment