Димитър Иванов: Може да увеличим водните запаси в България с 10% с изваляване на облаци

Това ще е добро за земеделието, и не само, особено на фона на сценариите за сериозно намалавяне на валежите в нашия регион, казва физикът метеоролог

Димитър Иванов е физик и експерт – метеоролог от Световната метеорологична организация в Женева. Работил е 12 години в НИМХ в България и 8 години – в Международната организация за гражданско въздухоплаване.

Наскоро г-н Иванов заяви, че е добре България да започне опити с извалявания от потенциални облаци. Това е в интерес на земеделието, водните ресурси и туризма. Според него в Южна Европа и на Балканите като цяло намаляват валежите. Затова и в съседна Румъния вече се правят експерименти за извалявания.

Димитър Иванов информира, че методът е подобен на изстрелването на ракети срещу градушките. Това е вкарване на реагенти в облаците, т.е. абсорбиране на влагата, която я има в атмосферата, и сваляне на земята.

Агро Пловдив потърси Димитър Иванов за повече информация за възможността при продължителна суша реколтата на фермерите да се спаси чрез изкуствени извалявания на облаците.

– Г-н Иванов, как може да помогне принудителното изваляване на облаците на земеделието? Питам ви, тъй като в Южна България и особено в Източна сушата в някои години може да се приравни на бедствие за фермерите.

Основният смисъл на действията по увеличаване на валежите е да се увеличава водният запас. Опитите се правят там, където допълнителното количество вода, което ще се получи вследствие на засяването на облаците, ще попадне във водосборите на реки, които пълнят язовири и по този начин се увеличава като цяло водният запас. Не може да се каже конкретно дали това ще има директно значение за Южна или Източна България. В национален мащаб говорим за подобрение на водните запаси вследствие на такъв вид изкуствено въздействие върху облаците. По-успешните експерименти в тази област стават в околностите на планините, където са и реките. Там има по-добър ефект.

Тоест фермери от Старозагорско например, не могат да си „поръчат“ такова изваляване над полетата в областта?

За съжаление не е възможно директно да се получава дъжд. Много е важно да се разбере, че не става въпрос за създаване на дъжд от нищо. Това, което е работено в редица държави в света, е там, където има облаци, от които в естествени условия няма да вали или ще вали съвсем малко, чрез въздействието от засяване с реагенти, да се даде възможност да се образуват водни капки с такива размери, които могат да паднат като дъжд.

– Може ли да се контролира количеството дъжд, което да падне?

Това, което имаме като постигнат ефект в тези райони, в които се работи, е увеличение на дъжда с 5 до 10%. Не говорим за огромни проценти, но и това все пак е доста значително и би имало икономически ефект.

– Ако съседните държави приложат методи за изкуствено изваляване на облаците, това означава ли, че у нас по-малко ще вали?

Не, няма такива последствия. Това са локални процеси, които не могат да доведат до някакво преразпределение на валежите в голям мащаб. Това е налична влажност на въздуха, която съществува над поземления район и просто ѝ се помага да се извали в този момент, в който се въздейства. Не можем да говорим за по-широки или трансгранични влияния.

– Преди близо два месеца прочетохме и видяхме огромното наводнение от валежи в Дубай. Покрай това събитие стана ясно, че там активно прилагат изкуствени въздействия за да предизвикат валежи. В Дубай същия метод ли прилагат или е по-различно?

Физическите механизми са подобни. Разликата е, че климатът там е по-топъл и затова се работи върху топли облаци. Когато говорим за изваляване в нашите географски ширини, перспективният метод е да се работи в студеното полугодие върху студени облаци. Спецификата е в избора на реагенти. Има известни различия в тези елементи, но като цяло процесът е засяване на облаци в определен момент. Процесът се контролира като се наблюдава облачното развитие с помощта на радари, за да се види кога и къде може да се приложи. Трябва много точно да се уцели моментът и мястото, за да има ефект.

– Към кого адресирате вашето предложение за увеличаване на валежите с 5 до 10%?

Това предложение не го правя лично. То е във връзка с моето сътрудничество с хората, които работят от фирмата „Стройпроект“ ЕООД* за борба с градушките, тъй като те имат техника и известен опит в използване на самолети за засяване на облаци. Те са участвали съвместно с румънските колеги в експерименти в Румъния, откъдето също има натрупан опит. Това е причината да смятаме, че има потенциал. Иначе като цяло възможността за увеличаване на валежите у нас би трябвало да привлече вниманието на Министерството на земеделието, тъй като водните запаси са от изключителна важност. Също така на Министерството на околната среда и водите. Това трябва да се разглежда в контекста на евентуалните опити за адаптация към климатичните промени, тъй като засушаванията са едни от крайно неблагоприятните ефекти в нашия регион. Според някои сценарии се очаква да има доста сериозно намаляване на валежите

– Тоест влажна пролет като тази няма скоро да се повтори?

Доста сложна е картината на ефектите. От една страна е засушаването като цяло, от друга – екстремните явления с екстремни валежи и изключително мощни бури, каквито се наблюдават през газгодишните пролет-лято. Това са две прояви от един и същ процес от промените на климата във връзка с общото затопляне и повишаване на атмосферната температура като цяло, което води до повече екстремни явления.

* „Стройпроект“ ЕООД извършва с два самолета засяване на облаците със сребърен йодит за борба срещу градушките в територии от Северна България, където липсват полигони и ракетни площадки за наземно третиране. Собственик на фирмата е Христо Крушарски, който е и мажоритарен собственик на футболен клуб „Локо Пловдив“.

Leave a Comment