Агрометеорология: Топлинен стрес от 38 градуса очаква НИМХ в Тракийската низина

Прогноза за периода 7 – 13 юни 2024 г.

Агрометеорологичните условия през изминалия период бяха динамични и се характеризираха с наднормени температури и поднормени валежи в по-голямата част на страната. По-значителни количества, над 50% от десетдневната норма, са измерени в Ловеч, Плевен и В. Търново от централната част на Дунавската  равнина, Разград и,, Шумен от Лудогорието и в част от Тракийската низина – Казанлък, Сливен и Хасково.

През по-голямата част от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от топло време с вероятност за локални валежи, съобщават от секция „Агрометеорология“ към НИМХ. Максималните температури ще надвишават 30оС през целия период, като ще достигат 38оС в Тракийската низина, което е предпоставка за топлинен стрес и влошаване на  условията за нормално развитие на културните растения, намиращи се  във вегетативен и генеративен стадий от своето развитие.

В началото на второто десетдневие на юни при царевицата ще протича листообразуване, при слънчогледа засят в агротехнически срок – формиране на съцветие, при зърнено-бобовите култури (фасул,соя) – бутонизация и цъфтеж. При ечемика в полските райони ще преобладава восъчна зрелост. При пшеницата ще протича масово млечна и восъчна зрелост. При рапицата ще се наблюдава фаза узряване.

Високите температури и сухото време ще намалят почвените влагозапаси в петдесетсантиметровия почвен слой до и под границата на оптимално овлажнение при пролетните култури.

Жегата и сушата ще ограничат също така възможностите за извършване на растителнозащитни мероприятия и ще затруднят работата на полето.

Leave a Comment