Преди жътва: Ечемикът тази година е с 427 хил. дка повече, пшеницата с 465 хил. по-малко

Рапицата се е свила за поредна година

Дни преди официалното откриване на жътвата в землището на с. Златитрап до Пловдив данните на агростатистиката към МЗХ показват, че при зимните култури само ечемикът и тритикалето са заели повече площи спрямо 2023 г. Увеличението при ечемика не е с малко – с почти 427 000 дка. Ако през 2023 г. с тази култура са били заети 1 175 100 дка, то през новата стопанска година площите са 1 601 890 дка, което е с 36,3% повече.

Жътва на ечемик

Всички останали зимни култури, с изключение на тритикале, са на минус площи. Най-силно са намалени и без друго малкото заети полета с ръж. Интересът към тази култура се е стопил от 79 660 на 61 750 дка, което е с 22,5% надолу.

За поредна година рапицата е намалила площите от 937 хиляди дка на 755 хил. дка, което е минус 19,6%. Това намаление се усеща особено много от пчеларите, които казват, че вече е трудно да извадят рапичен мед заради все по-рядко срещащите се полета с буйно цъфтящото маслодайно растение. Само ще припомним, че през 2021 г. рапицата заемаше 1 308 000 дка.

Площите с пшеница са с почти 4% по-малко. Тази година основната житна култура е върху 11 453 320 дка, което е с 465 хил. дка по-малко спрямо миналата година.

Leave a Comment