Биоорганизации настояват при 100% щети от бедствия да имат диверсифицирани ставки за компенсации

Три биологични организации настояват в писмо до земеделския министър Георги Тахов и зам.-министър Таня Георгиева да бъдат актуализирани и диверсифицирани ставките за подпомагане по държавната помощ за компенсиране на щетите от природни бедствия.

В момента ставките са едни и същи както за конвенционалното, така и за биологичното земеделие, което според Българска асоциоция Биопродукти, Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ и Национална Био Асоциация не е справедливо.

В писмото – заявление организациите предлагат компетентни звена в МЗХ и експерти от био организациите да проведат работна среща относно изготването на проект на схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, при който да е налице диверсификация на ставките в подпомагането между конвенционалното и биологичното производство.

Браншовищите посочват, че пострадалите от природни бедствия биологични стопани няма да получат подпомагане по интервенцията „Биологично растениевъдство“ и точно затова е необходимо да бъдат компенсирани с различни от конвенционалните ставки.

    Leave a Comment