Повече от два пъти скачат някои от таксите на ЦОРХВ, свързани с продукти за растителна защита

Проект на решение на правителството за приемане на нова Тарифа на таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МЗХ.

Тарифите на услугите на ЦОРХВ, свързани с продукти за растителна защита и активни вещества, не са променяни от 2016 г., се посочва в мотивите.

Така например (чл. 1. (1)) таксата да извършване на научна оценка по чл. 4, ал. 1 от Закона за Центъра по оценка на риска по хранителната верига се промена от 2 500 на 2 800,00 лв.

При дейности за одобряване на активно вещество, антидот и синергист, когато България е докладчик, таксата, която се заплаща за допустимост на заявлението, за всяка област на оценка, скача от 650 на 1 500 лева. Извършването на оценка с доклад за оценка, за всяка област на оценката се променя от 24 700 на 40 180 лв. и т.н.

С проекта се предлага да се въведе и една нова такса за извършване на оценка с доклад за оценка за разрешаване пускането на пазара и употреба на продукт за растителна защита, разрешен в друга държава членка по реда на чл. 40, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Нейният размер е 3 400 лева.

Тарифата не е актуализирана от приемането ѝ до настоящия момент, поради което размерът на таксите не съответства на новите икономически условия (приблизително около 42 % инфлация през последните 7 години, съгласно данни на Националния статистически институт, както и с действително извършваните разходи на ЦОРХВ за предоставяне на услуги.

В посочения период многократно е увеличаван размерът на минималната работна заплата за страната. По данни на Националния статистически институт през 2016 г. тя е в размер на 420 лв., а считано от 01.01.2024 г. е в размер на 933 лв. Многократно през годините е увеличен и размерът на средната работна заплата за страната, като през 2016 г. е в размер около 962 лв., а към настоящия момент е приблизително в размер на 1 880 лв., пише още в мотивите.

Leave a Comment