Предлага се удължаване с още 6 месеца на обучения за фермери по мярка 1.1

С промени в насоките за кандидатстване зам.-министърът на земеделието Таня Георгиева предлага да бъде удължен с още 6 месеца срокът за изпълнение на проекти по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“.

272 аудитория

В края на 2020 г. с оценителен доклад са предложени за финансиране 47 проекта по подмярката. През февруари 2021 г. са подписани 41 договора, а в края на 2022 г. е е подписан още един след спечелено съдебно дело.

Резултатът към юни 2024 г. е 22 прекратени договора, 16 бенефициенти, които са започнали изпълнение на обучения и 10 подадени заявки за междунни плащания.

Към края на м.г. са изплатени една 170 000 лева.

Проблемът за реализиране на проектите е най-напред в избухването на пандемията и забраната за събиране на хора на едно място.

Заради Ковид 19 с нормативни актове ЕК променя крайния срок за извършване на плащания по ПРСР до 31 декември 2025 г.

В началото на 2022 г. ръководителят на управляващия орган на ПРСР издава заповед, с която удължава с 48 месеца срока за изпълнение на проектите по подмярка 1.1.

Въпреки това голяма част от одобрените дейности по подписаните договори не могат да бъдат изпълнени в 48-месечния срок и съответно проектите не могат да бъдат разплатени.

Затова срокът е удължен от 48 на 54 месеца.

Проектът на заповед е публикуван за обществено обсъждане до 24 юни т.г.

Leave a Comment