Русия е №1 по внос на азотни торове в ЕС. Полша и Франция са най-големите купувачи

Руската асоциация на производителите на торове прогнозира, че тази година ще надхвърли рекорда на националния износ

Данните на Евростат показват, че през първото тримесечие на т.г. от трети страни в ЕС са внесени почти 2,8 млн. тона азотни торове на стойност над 870 млн. евро. В същото време обемът на износа на ЕС за страните извън ЕС възлиза на 1,6 млн. тона, а стойността – на 474,4 млн. евро. Следователно ЕС е нетен вносител на азотни торове както в количествено, така и в стойностно изражение. Най-много азотни торове са внесени от Русия през първото тримесечие на 2024 г. – 802 000 тона – 29,2% от обема на вноса в ЕС (стойност – 233 млн. евро). Обемът на износа от Египет е „само“ с 10,8% по-нисък. Освен това големи количества са внесени от Алжир, Китай, Грузия, САЩ и Узбекистан. Внесени са и 58,5 хил. бр. тона азотни торове от Беларус , съобщава полският анализатор Залевски в Linkedin, цитиран от farmer.pl.

трактори

Полша е най-големият купувач в ЕС на руски азотни торове. Държавата е внесла през първото тримесечие на т.г. 232 хиляди тона – което представлява 28,9% от обема на вноса на азотни торове от Руската федерация в ЕС. Франция е на второ място с почти 106 000 тона, след това Германия – 97 хил. тона и Белгия – 56,5 хил тон.

Най-големите получатели на азотни торове (в рамките на ЕС) от Египет са страни като Италия, Гърция, Испания, Румъния и Франция.

В Египет заради горещините временно затвориха производството на торове. Това доведе до повишаване на цените на торовете на пазара. Цените на карбамида в Египет са се увеличили с почти $50 през последните няколко седмици.

През 2022 г., поради ограниченията на външната търговия, делът на Русия и Беларус в полския внос на минерални торове намалял значително. Но въпреки продължаващата война, тази тенденция се обърна и от началото на 2023 г. вносът на торове от Руската федерация се увеличи рязко (което се поддържа от конкурентни цени). През първото тримесечие на тази година вносът от Русия (общо торове) възлиза на 355 хиляди тона и е почти 6 пъти по-висок от предходната година.

През първото тримесечие на тази година обемът на вноса от Русия е 355 хиляд. тона и е най-високият от 4 години. В структурата на вноса на торове от Русия преобладават азотните торове, докато вносът от Германия се отнася главно за калиеви торове.

Пазарният анализатор Ebrahim Argha цитира Руската асоциация на производителите на торове, която прогнозира, че до края на 2024 г. страната ще надхвърли националния рекорд за износ на торове от 2021 г.

В момента Русия има много силна позиция на световния пазар, въпреки войната. Страната държи 18 процента от световния пазар на минерални торове.

Leave a Comment