Определени са три ставки за еко схемата за разнообразяване на културите

Определени са ставките по еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК).

Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, за 2023 г. тя е в размер на 75,10 лева на хектар за земеделски стопанства до 10 ха.

За стопанствата между 10 и 30 ха тя е 57,89 лева на хектар.

За повече от 30 ха е 31,29 лева.

Leave a Comment