ЕС удари аварийна спирачка за вноса на украински овес

Достигнат е определения лимит и от днес до 5 юни 2025 г. той ще бъде облаган

Вносът на овес от Украйна в ЕС, ще се извършва в рамките на тарифната квота от задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), действаща от 2016 г. между Украйна и блока. Автоматичното повторно въвеждане на тази тарифна квота е резултат от ревизираните автономни търговски мерки (АТМ), които са в сила от 6 юни 2024 г.

Регламентът за автономните търговски мерки (АТМ), който е в сила от 6 юни 2024 г., включва аварийна спирачка за няколко продукта, включително овес, която се задейства автоматично, ако обемът на вноса достигне средния годишен внос, регистриран между 1 юли 2021 г. и 31 декември 2023 г. За овеса тази средна стойност е 2 440,56 тона.

След като този обем бъде достигнат, Комисията въвежда отново съответната тарифна квота от ЗВЗСТ в рамките на 14 дни. Квотата за овес е определена на 4 000 тона. Тъй като вносът от началото на 2024 г. е над този обем, митата за най-облагодетелстваните нации (НОН) ще се прилагат до края на 2024 г. Преференциалната квота за ЗВЗСТ ще бъде отново достъпна от 1 януари 2025 г. 

Leave a Comment