11 процедури по рибарската програма ще бъдат отворени до края на годината

За продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите бюджетът ще е 20 млн. лв., за рибарски пристанища и борси – 18 млн., каза в Батак зам.-министър Деян Стратев

До края на  2024 г. ще бъдат обявени приеми за общо 109 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по 11 процедури по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г., съобщи заместник-министърът на земеделието Деян Стратев пред журналисти в Батак, на събитие за представяне на напредъка по Програмата. Той уточни, че сред мерките, които ще бъдат отворени, са за продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите с бюджет 20 млн. лв., окончателно преустановяване на риболовни дейности с бюджет близо 7 млн. лв., подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища и борси с бюджет малко над на 18 млн. лв.

Заместник-министър Стратев заяви, че стартира прием на проекти за изграждане на нови предприятия за преработка на рибни продукти и модернизация на съществуващите по  Процедурата е с бюджет 15 млн. лв., като приемът ще се осъществи на три етапа.  Целта на мярката е да насърчи предлагането на пазара на качествени рибни продукти с висока добавена стойност. „Със средствата по ПМДРА ще се покриват до 50% от стойността на проектите. Максималният размер на подпомагането е 2 млн. лв.“, уточни заместник-министър Стратев.

Той припомни, че бюджетът на ПМДРА за програмния период до 2027 г. е 237 млн. лева.

Деян Стратев представи информация и за напредъка по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Той заяви, че вече са договорени 96 % от бюджета на Програмата в размер на 195,7 млн. лв. Изплатени към момента са 164,5 млн. лв., като разплащането по Програмата продължава.

Leave a Comment