Земеделски и преработвателни организации ще спорят в МЗХ кой да изследва продукцията за пестицидни остатъци

Преработвателите не искат финансовата тежест на изследванията да се прехвърля върху тях и търговците. Производителите посочват, че БАБХ контролира употребата на пестициди

В 10 часа утре, 25 юни, в Министерството на земеделието и храните ще се срещнат земеделски и преработвателни организации по повод предложените за обществено обсъждане промени в Наредба №12 за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита. Двете групи ще спорят кой да поеме финансовата тежест от контрола за съдържанието на пестицидни остатъци в продукцията – производителите-растениевъди или второто звено след тях в агрохранителната верига – преработвателите.

лаборатория за кисело мляко

За проектоизмененията в Наредба № 12 прочети ТУК:

Промяна в Наредба № 12 за употребата на пестициди премахва задължението за лабораторно изследване на реколтите

Аграрните организации от месеци се борят да отпадне изискването да осъществяват самоконтрол за съдържанието на пестицидни остатъци в растителната продукция. Задължението да изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за пестицидни остатъци преди да започнат прибиране на продукцията бе заложено в наредбата през миналата година.

Министерството се вслуша във възраженията на браншовите организации и преди половин месец публикува за обществено обсъждане проект за изменение на наредбата. Основното изменение бе именно отпадане на задължението за самоконтрол с анализиране на растителни проби за пестицидно съдържание.

Недоволни преработватели

Проектонаредбата не бе одобрена от 16 преработвателни организации, които представиха общо становище до МЗХ, в което настояват изискването към фермерите за самоконтрол да остане.* (Виж кои са организациите по-долу)

В противен случай, пишат те, е възможно да бъде застрашено здравето на потребителите, здравето на животни, които се хранят с евентуално замърсени с пестициди фуражи, и здравето на почвите.

16-те организации посочват, че ако Наредба 12 бъде променена, „финансовата тежест за тези изследвания ще се прехвърли изцяло върху следващите звена в агрохранителната верига – търговци и преработвателните предприятия, производителите на фуражи, което гарантирано няма да доведе до намаляване на стойността на крайния продукт.“

От своя страна земеделските браншови организации абсолютно подкрепят предложеното отпадане на текста за самоконтрол.

Подкрепящи проектонаредбата

Административната и финансова тежест на това изискване ще бъдат непосилни, ще се увеличат разходите на земеделските производители, което ще се отрази и на себестойността на крайния продукт. В момента пазарната ситуация е такава, че това ще намали конкурентоспособността на земеделския производител и няма да се постигне целта. В същото време се създава възможност за некоректни практики при взимането на проби и т.н. От друга страна, преработвателите на земеделска продукция винаги са свободни да осъществяват входящ контрол на влизащата в предприятията им суровина„, пише Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП).

БАПОП припомня, че контролът върху употребата на продукти за растителна защита при първичното производство на земеделски култури се осъществява от БАБХ. Именно агенцията изготвя Годишен доклад за обхвата и резултатите от контрола върху продуктите за растителна защита до Европейската комисия.

Всички продукти, които се употребяват от земеделските стопани в оранжерийното производство имат съответните разрешителни, регистрирани са за съответните култури и се записват надлежно в дневниците за приложение на ПРЗ и торове, които подлежат на контрол от инспекторите на службата по Растителна защита към съответните дирекции на БАБХ„, посочва още в становището си до МЗХ председателят на оранжерийната асоциация Йордан Кръстанов.

Почти всички браншови организации в растениевъдния сектор, в това число и Българската аграрна камара, подкрепят проектонаредбата и утре на срещата ще изложат мотивите си.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

* Асоциация на месопреработвателите в България; Асоциация на млекопреработвателите в България; Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България; Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ; Национална асоциация на млекопреработвателите; Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите; Национална лозаро-винарска камара; Сдружение на производителите на масла и маслопродукти; Сдружение „Храни и напитки България“; Съюз на пивоварите в България; Съюз на българските мелничари; Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци; Съюз на производителите на захар и захарни продукти; Спиритс България – Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България; Съюз на птицевъдите в България; Съюз на производителите на комбинирани фуражи

Leave a Comment