НАЗ: Нито една държава в ЕС не задължава фермерите да изследват продукцията си за пестициди

Проектът за изменение на Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита раздели на два лагера производители и преработватели. Основна точка в проектонаредбата е да отпадне текстът, който задължава от миналата година производителите да финансират извършването на лабораторен анализ за съдържание на пестициди във всяка култура, която отглеждат, преди да започнат да прибират реколтата.

Както току – що съобщихме, срещу отпадане на това изискване се обявиха 16 браншови организации от сектора на преработката.

От страна на земеделските организации реагираха Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), Българската аграрна камара, още няколко организации за производство на плодове и зеленчуци, а също така и Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), която изпрати свое становище.

Прочети още:

Земеделски и преработвателни организации ще спорят в МЗХ кой да изследва продукцията за пестицидни остатъци

Утре браншовите организации в двата сектора ще спорят да отпадне или да остане изречението за самоконтрола в чл. 11, ал. 8.

Добре е да отбележим, че срокът за обсъждане на проектонаредбата изтече на 21 юни.

От НАЗ заявяват, че подкрепят предложения проект на Наредба за изменение от Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита.

Асоциацията смята, че тези изисквания представляват значителна тежест за фермерите. Самоконтролът създава сериозни административни и финансови разходи, които се отразят негативно на сектора. Цените на услугите по анализиране на растителните проби са високи и представляват значителен проблем за земеделските производители, които вече се сблъскват с множество финансови предизвикателства. Освен това, броят на достъпните акредитирани лаборатории е твърде малък, което допълнително усложнява изпълнението на изискванията„, посочват аргументите си от НАЗ.

В становището НАЗ допълва, че за фермерите в другите европейски държави липсва подобно задължение да поръчват анализи на продукцията за съдържание на пестицидни остатъци за целите на самоконтрола.

Асоциацията на зърнопроизводителите припомня, че работната група, сформирана в МЗХ, е стигнала до заключението, че пробите за продукцията следва да бъдат извършвани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), която разполага с необходимите ресурси и компетентност за тази дейност.

Leave a Comment