Биосертифицираните площи у нас продължават да са около 3% от общата използвана площ

В България биосертифицираните овце са 40 000, а в Гърция са 1 700 000

В новия програмен период 2023-2027 година за биосектора са заделени близо 410 млн. евро в интервенциите „Биологично растениевъдство“, „Биологично пчеларство“ и „Биологично животновъдство“ за плащания към земеделските стопани както в период на преход, така и за биолигично сертифицирани“. Миологичните стопани могат да се възползват и от безвъзмездни съветнически услуги от страна на Национална служба съвети в земеделието, както и от
инвестиционните интервенции за производство и преработка. Това заяви зам.-министър Таня Георгиева при откриването на осмата международна конференция „Биологичното производство – предизвикателства и тенденции“, която започна вчера в Пловдив, продължава и днес.

Таня Георгиева отбеляза, че страната ни има огромен потенциал за по-мащабно биологично производство и че Министерството на земеделието и храните стои зад бранша.

Председателят на Българска асоциация Биопродукти Албена Симеонова потвърди наблюденията си за разширяващия се пазар на биологични продукти. Причината е в културата на потребителите, които все повече внимават какво слагат на трапезата. „Ние ще съживим селата, защото живеем в тях. Ние се гризим за природата, биоразнообразието и пчелите“, каза председателят и допълни, че за разлика от останалите асоциации, биологичните не се карат помежду си, а се разбират.

В конференцията участват още Националната Био Асоциация и основният организатор фондация „Биоселена“.

За първи път от 2017 г. насам общият брой на биооператорите в системата бележи ръст. В края на 2023 г. по данни на аграрната статистика в България има 5 026 биологични оператори, докато през 2022 г. са били 4 863. Годишният ръст е с малко над 3%, съобщи Павел Чанов от дирекция „Биологично производство“ в МЗХ. От посочения брой биологични оператори 4 400 са земеделски стопани, 400 са животновъди, останалите се занимават с преработка.

Биосертифицираните площи са малко над 147 000 ха към края на миналата година. Те представляват около 3% от общата използвана площ за 2023 г. Спрямо 2021 г. площите са се увеличили със 71%. Тогава са били около 86 000 ха.

През миналата година площите със зърнени култури са се увеличили с 48%, а с пасища над 2,5 пъти.

Насажденията с круши и сливи бележат ръст от съответно 5 и 6 процента, а площите с ябълки 15%.

През 2023 г. площите със зеленчуци намаляват спрямо предходната година.

Производството на биологичен пчелен мед през 2023 г. е намаляло със 7% и е паднало до 2 970 тона спрямо 2022 г.

Статистиката отбелязва ръст от 122% на биологично отглежданите говеда и биволи през миналата година. Техният брой достига 30 500 говеда, от които 3 500 са млечни крави, които са произвели а 11 500 тона мляко.

Увеличава се броят и на овцете и козите. Биологично отглежданите овце са 40 000, а козите са 8 000.

По-късно председателят на „Биоселена“ Стоилко Апостолов каза, че е добре, че у нас броят на биосертифицираните овце е 40 000. В Гърция обаче те достигат 1 700 000, което е 42 пъти повече.

Leave a Comment