Ставките за намаляване на пестицидите са три: от 9,20 лв. до 193,20 лв./ха

Определени са три ставки по еко схемата за намаляване използването на пестициди за Кампания
2023 г.

Размерът на плащането за обработваеми земи е 102,14 лв. на хектар.

За трайни насаждения земеделските стопани ще получат по 193,20 лв. на хектар.

За постоянно затревени площи – 9,20 лв. на хектар.

Прилагането на интервенцията има доброволен характер.

С текста на заповедта може да се запознаете тук.

Leave a Comment