Селскостопанската продукция в ЕС е поевтиняла средно с 6%, а в България с 18%

В Гърция посоката на цените е обратна – плюс 20 на сто

През първото тримесечие на 2024 г. цените на селскостопанските продукти в ЕС както за продукцията, така и за суровините, които не са свързани с инвестиции, са намалели, съобщи Евростат. Средната цена на селскостопанската продукция е спаднала с 6% през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. През същия този период от време средната цена на стоките и услугите, използвани в момента в селското стопанство (вложения, несвързани с инвестиции), е намаляла с 11 %. 

След период на прекъсване, когато имаше рязко увеличение на цените на селскостопанските продукти през 2021 г. и първите 3 тримесечия на 2022 г., скоростта на растеж се забави и след това цените започнаха да намаляват. Скорошните намаления на селскостопанската продукция и вложените разходи са в посока на по-спокойни нива преди срива. 

Промените в цените на много селскостопански продукти през първото тримесечие на 2024 г. бяха разнообразни и контрастни. Особено рязък спад се наблюдава при средната цена на зърнените култури, която намалява с 28%. Цената на млякото се понижава с 12%, тази на яйцата и техническите култури (маслодайни, протеинови култури, суров тютюн, захарно цвекло и други) се понижава с 10% и тази на пресните зеленчуци с 6% (в рамките на която има особено рязък спад от 33% на цената на доматите). 

Обратно, средната цена на картофите се е увеличила с 22%, а тази на пресните плодове с 20% (въпреки рязкото намаление от 44% на цената на лимоните и лаймовете), отчасти в отговор на очакваното въздействие на неблагоприятните метеорологични условия върху реколтирани количества.

Сред суровините, които не са свързани с инвестиции, най-рязък процент на спад на цените е отчетен за торове и подобрители на почвата (-31%), храни за животни (-16%) и енергия и смазочни материали (-12%).

Тримесечен спад на цените в повечето страни от ЕС

На национално ниво повечето от страните от ЕС (21 от 25 с налични данни) регистрират намаление на цените на селскостопанската продукция през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. Най-резкият спад на цените е в Унгария (- 24%), България и Румъния (и двете -18%), и Словакия и Чехия (и двете -17%). 

За разлика от това, цените се увеличиха в 5 южни страни от ЕС; те са нараснали най-рязко в Гърция (+20%), като по-скромни увеличения са регистрирани в Малта и Испания (+4%) и Португалия и Кипър (+1%).

По отношение на вложенията, които не са свързани с инвестиции (като енергия, торове или фуражи), 24 от 25 държави от ЕС с налични данни регистрират спад през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. Най-рязък процент на спад е в Хърватия (-20%), Унгария (-19%) и Холандия и Ирландия (и двете -17%). Португалия беше единствената страна от ЕС, която отбеляза увеличение (+2%). 

Leave a Comment