Агрометеорология: Превалявания ще има в Западна и Централна България

Прогноза за периода 28 юни – 4 юли 2024 г.

Драгомир Атанасов, НИМХ

В края на юни и през първите дни от юли агрометеорологичните условия отново ще се определят от наднормени температури и високи максимални стойности до 37-38оС, които ще оказват негативно влияние върху физиологичните процеси при полските и зеленчуковите култури. През периода валежи и подобрение на условията за протичане на вегетационните процеси при пролетните култури се прогнозират на много места в Западна и Централна България. В крайните североизточни райони валежи със стопанско значение не се очакват, което ще изисква прилагането на повишени поливни норми.

При слънчогледа ще протичат фазите цъфтеж, оплождане и формиране на семената. При царевицата ще се наблюдава листообразуване, изметляване и цъфтеж на метлицата. Царевичните посеви трябва да се обследват за появата и вредната дейност на царевичния стъблопробивач.

По-подходящи условия за извършване на растителнозащитните пръскания срещу мани по зеленчуковите култури и лозата, срещу второто поколение на шарения гроздов молец и второто поколение плодови червеи при овощните видове ще има през първата половина на периода, когато се прогнозира относително сухо време.

В западните райони от страната остава повишена вероятността за локални интензивни явления и градушки, и нанасяне на щети по селскостопанските култури – полягане на житните посеви и разпиляване на зърното, механични повреди по пролетниците, зеленчуковата и плодовата реколта. Прибирането на пшеницата в голяма част от полските райони на страната ще се извършва в условия на повишен риск от възникване на пожари.

Leave a Comment