Комисарите Вестегер и Войчеховски имат думата за отпадане на тавана за украинската помощ

Докато се формира състава на новата комисия, предложението на България, Румъния и Полша може да бъде одобрено

На 24 юни на заседанието на Съвета на министрите по земеделие и рибарство делегациите на България и Румъния, подкрепени от Полша, внесоха предложение за отпадане на тавана от 280 000 евро по така наречената украинска помощ. Писмото с мотивите на вносителите бе изпратено до Маргрете Вестегер и до Януш Войчеховски.

Заместник-председателят на ЕК Маргрете Вестегер, която отговаря за политиките в областта на конкуренцията, и комисарят по земеделие Януш Войчеховски, имат няколко възможности.

Първата е да оставят проблема на следващия състав на ЕК.

На вчерашната среща на европейските лидери позицията на Урсула фон дер Лайен като председател на ЕК – втори мандат, бе одобрена. Подкрепа за поста председател на Съвета на ЕС получи португалецът Антониу Коща, а за върховен представител на ЕС за външна политика и сигурност – естонката Кая Калас. 

Обаче,

Докато и ако Урсула фон дер Лайен се утвърди като президент на съюза, има поне още три седмици. На 18 юли предстои Европейският парламент да гласува кандидатурата й, което според наблюдатели няма да мине безпроблемно. Възможно е тя отново да потърси подкрепата на Зелените и ако това стане, фермерите сигурно пак поемат по пътя на протестите.

След одобрението на Европарламента ще има дълъг период за формиране на състава на Комисията и гласуването му от евродепутатите.

Докато се премине през тези етапи, при желание от страна на Вестегер и Войчеховски, предложението на трите източни държави от ЕС може да бъде утвърдено.

А може да бъде и отхвърлено.

В ЕК нищо не се прави без задълбочени анализи за въздействието на предложените актовете. А докато чиновниците ги направят, ще минат поне два месеца.

Припомняме, че едно от исканията на фермерските протести от септември 2023 г., които приключиха с подписване на меморандум между властите и протестиращите на 20 септември, бе премиерът акад. Денков и земеделският министър Вътев да изискат от ЕК да премахне тавана на украинската помощ. Таванът не бе премахнат, а повдигнат до 280 000 евро, което стана факт с официално съобщение на ЕК на 21 ноември 2023 г.

Ето какви са посочените мотиви в искането на България и Румъния, подкрепено от Полша, в поредното настояване за отпадане на таваните на 24 юни. Те са публикувани на страницата на Съвета на ЕС.

България, Румъния и Полша искат отново да обърнат внимание на влиянието на войната в
Украйна върху селскостопанското производство, а именно увеличаването и задържането на високи цени на употребяваните торове, продукти за растителна защита, фуражи и енергийни източници и необходимостта от подкрепа за всички засегнати фермери (…
)

Съгласно точка 62, буква (а) от Кризисната рамка индивидуалният лимит на предприятие в
първична селскостопанска продукция за периода на прилагане на Кризисната рамка възлиза на
280 000 евро. Освен това този таван се прилага кумулативно с предишната рамка за кризисни ситуации и съответно някои по-големи фермери вече са достигнали този таван през 2022 г. При прилагане на държавната помощ с настоящия таван от 280 000 евро през 2023 г., някои от фермите в животновъдството и растениевъдството, които отглеждат по-голям брой животни и/или обработват по-големи площи със земеделие култури, ще бъдат напълно изключени от подпомагането.

Когато са приложени схемите за подпомагане през 2023 или 2024 г. повече ферми са достигнали тавана и съответно възможността за получаване подкрепата по мерките за подкрепа, за които е съобщено през 2024 г. или предвидените, се губи. Това важи особено за смесени ферми, които отглеждат животни и обработват земя. Това поставя ферми с по-голям брой животни и/или повече обработваема земя в неравностойно положение в сравнение с други стопанства, което не им дава възможност за получаване на средства за покриване на увеличението на разходите за производство на земеделска продукция. Като резултат, значителен брой селскостопански животни, площи с трайни и зеленчукови насаждения, както и оранжерийното производство са напълно изключени от това подпомагане.

В тази връзка България, Румъния и Полша отново настояват за изменение на Кризисната рамка чрез:

  • Премахване на индивидуалния лимит на предприятие в първичното земеделско производство на 280 000 евро, или
  • Увеличаване на индивидуалния лимит на предприятие в първичното земеделско производство до 560 000 евро. (…)

Leave a Comment