Субсидиите за намалено ползване на пестициди са орязани

БАБХ е скрила регистрите за разрешените пестициди между други информации и това остави без подпомагане немалко фермери

На 1 юли все още има неплатени еко схеми

Въпреки че земеделският министър Георги Тахов бе обещал всички еко схеми и интервенции да бъдат изплатени до края на юни, земеделски стопани все още чакат плащане по схемите за затревени площи и за сортове, устойчиви на климатичните промени.

Края на юни бе последен срок и по индикативния график, който бе пуснат от ДФ „Земеделие“ през февруари, когато земеделският министър все още бе изпълнителен директор на фонда.

Земеделци се питат дали пък няма нормативна пречка за плащане след 30 юни, а съответно и ще получат ли въобще средствата, на които разчитат още от пролетта.

Болката заради пестицидите

Доста от фермерите имат проблем с еко схемата за намаляване използването на пестициди, по която наскоро имаше плащане.

Някои от тях са вписали в отчетите използването на продукти за растителна защита, които са първа професионална категория. Въобще това с категориите се оказа доста объркващо за фермерите, защото освен че за тях няма специален регистър, понякога има промени в категорията, за които те не са информирани.

Един от големите им проблеми е, че им е трудно да намерят в сайта на Българската агенция по безопасност на храните регистрите на продуктите – фунгициди, инсектициди/акарициди и хербициди/десиканти, които са разрешени за ползване. Също и на пестицидите, които са прекратени или отнети разрешения.

След като от Агро Пловдив търсихме без успех тези регистри, от агенцията ни дадоха указания как да ги открием. И … ЕТО ГИ.

Принципно обаче регистрите с пестицидите трябва да са лесно достъпни и видими. Вместо това един земеделец ни каза категорично: В страницата на БАБХ няма регистри на разрешените пестициди, нито отделен списък на продуктите в Първа професионална категория.

Трудно откриваемите регистри и липсата на институция, която сигнално да съобщава на земеделците за излизането на даден продукт от разрешителните регистри и/или преминаването му от една в друга професионална категория – неща, които са изключително важни за тях, за да получат подпомагане по схемата за намаляване на пестициди, са причините, които оставиха не малко фермери без субсидии.

Leave a Comment